Handelsvilkor

Handelsvillkor för webbshop
Generella upplysningar Fullständigt företagsnamn: Byjossan

Organisationsform: Aktiebolag

Organisationsnummer: 559134-5458

Fullständig adress (enl. Näringslivsregistret): Kvarnvägen 7 763 42 Hallstavik

E-postadress: Byjossan.se@gmail.com

Telefonnummer: 0707278970

Etableringsår: 2017

 

Priser Hos Byjossan.se tar vi förbehåll för eventuella fel i våra angivna priser. Vi förbehåller oss dessutom rätten att ändra i priserna utan föregående samtykke. Det tas förbehåll för utsålda varor.

 

Betaling Byjossan.se accepterar betaling med VISA, VISA Electron,  och Mastercard.

 

Betalningen dras ifrån ditt konto när varan skickas. Alla belopp är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms.

Det tas förbehåll för prisfel och utsålda/utgående varor.

Leverans Byjossan.se eftersträvar att skicka ordrar, mottagna innan kl. 15.00, samma dag. Ordrar mottagna vid senare tidspunkter skickas nästkommande vardag.

 

 

Reklamationsrätt Det ges två års reklamationsrätt enligt Konsumentköpslagen. Reklamations-rätten avser materialfel och fabrikationsfel.

 

Vid reklamation kan du få vara reparerad eller bytt, eller så kan du få pengarna tillbaka eller ett avslag i köpesumman, allt beroende på den konkreta situationen.

 

Reklamationsrätten gäller inte fel eller skador, som har uppstått vid felaktig hantering av varan/tjänsten.

 

Du skall reklamera varan eller tjänsten inom rimlig tid efter att du har upptäckt felet/problemet.

 

Byjossan står för returkostnader, förutsatt att de är rimliga. Vid retur, reklamationer och utnyttjande av ångerrätten, så skal nedanstående adress användas:

Byjossan

Kvarnvägen 7

763 42 Hallstavik

 

Varor skickade med postförskott accepteras inte.

Ersättning Om ersättning är aktuell så skall du uppge clearingnummer och kontonummer så att det avtalade beloppet kan överföras. Dessa upplysningar kan skickas, utan risk, via e-post eller via annan elekronisk kommunikation, eftersom det inte handlar om känsliga upplysningar och då de enbart skall användas för att vi skall kunna genomföra återbetalningen.

 

Ångerrätt Det ges 14 dagars full ångerrätt på varor köpta via vår webbshop.

 

Perioden påbörjas från den dag då du:

·         Tar emot ordern

·         Får den sista varan, när det rör sig om ett avtal gällande flera olika varor beställda i en order, men som levereras i flera delleveranser

·         Får det sista partiet eller den sista delen, när du beställer en vara som består av flera partier eller delar

·         Får den första varan levererad, när det rör sig om regelbundna leveranser av varor över tid.

Vid utnyttjande av ångerrätten så står du själv för omkostnader i samband med returnering av varan/varorna.

 

För att utnyttja ångerrätten så skall du ge besked om att du önskar att utnyttja ångerrätten.

 

Meddelandet skall skickas via e-post till (e-postadress). I meddelandet skall du tydligt ange att du önskar att utnyttja dig av din ångerrätt.

 

Du kan också välja att använda vårt ångerformulär och skicka det tillsammans med varan/varorna. Ångerformulär: (skriv in länk)

 

Du kan inte ångra köpet genom att inte acceptera varan, utan att du samtidigt ger besked om detta.

Varor som inte omfattas av ångerrätten Följande varor ingår inte i ångerrätten: (använd de som är relevanta)

  • Varor som är framställda enligt köparens specifikationer, eller som har tydlig personlig prägel
  • Förseglade varor, som av hälsomässiga eller hygienmässiga orsaker inte är lämpade att returneras, och där förseglingen är bruten efter leverans
  • Varor, som på grund av sin natur, blir olösligt ihopblandade med andra vid leverans
  • Varor med bruten plombering
  • Utförda icke-finansiella tjänster, om utförandet av tjänsten är påbörjat med konsumentens på förhand uttryckliga samtycke och medgivande till att ångerrätten utgår när tjänsten är fullt utförd
  • Leverans av digitalt innehåll som inte levereras via ett fysiskt medium, om leveransen är påbörjad med konsumentens på förhand uttryckliga samtycke och medgivande till att ångerrätten därmed bortfaller
  • Tidningar, tidsskrifter eller publikationer, undantaget abbonemangsavtal för sådana publikationer
  • Avtal ingådda vid offentliga auktioner
  • Varor, som försämras eller föråldras snabbt

 

Returnering av varor Du skall returnera varorna utan onödig försening och senast 14 dagar efter att du har utnyttjat din ångerrätt. Du skall själv stå för de direkta kostnaderna i samband med att du skickar tillbaka varan/varorna. När du använder dig av ångerrätten så är du själv ansvarig för att varan/varorna är ordentligt inpackade.

 

Du skall inkludera en kopia av orderbekräftelsen. Hanteringen går snabbare om du dessutom fyller i och inkluderar en kopia av vårt ångerformulär.

 

Du bär själv ansvaret för varan från att den levereas tills att vi har fått den returnerad.

 

Vi accepterar inte paket som skickas med postförskott.

Varans skick vid returnering Du ansvarar enbart eventuell sänkning av varans värde, om denna orsakades av annan hantering än den som behövs för att fastslå varans art, egenskaper, samt det sätt på vilket varan fungerar. Du kan, med andra ord, prova varan som om du provade den i en fysisk butik.

 

Om varan har använts i annat omfång än det som beskrivs ovan så anses den vara använd, vilket medför att du vid utnyttjande av ångerrätten bara får en del av eller inget av köpesumman i retur, beroende på varans handelsmässiga värde vid tidpunkten för mottagningen av den returnerade varan.

 

För att säkerställa att hela köpesumman återbetalas så måste du alltså prova den utan att ta den i bruk.

Återbetalning Ångrar du ditt köp så får du naturligtvis pengarna tillbaka. Vid en eventuell värdeförsämring, som du ansvarar för, så dras denna ifrån köpesumman.

 

Vid utnyttjande av ångerrätten så återbetalas alla betalningar som vi har fått ifrån dig, inklusive leveranskostnader (undantaget extra kostnader, som uppstått då du har valt en annan leveransform än den billigaste leveransmetoden som vi erbjuder), utan onödiga förseningar och senast 14 dagar ifrån det datum då vi har taigt emot ditt besked om att du önskar att utnyttja dig av din ångerrätt.

 

Återbetalning genomförs via samma betalningsmedel som du använde dig av vid den ursprungliga betalningen, såvida du inte uttryckligen har bett om något annat.

 

Vi kan avvakta med att genomföra återbetalningen tills vi har tagit emot den returnerade varan, förutsatt att du inte har tillhandahållit dokumentation på att du har returnerat varan.

 

  Yourpay tar inget ansvar för användandet av ovanstående standardhandelsvillkor – senast uppdaterade april 2016.

Personuppgiftspolicy

När vi samlar in personuppgifter via våran hemsida, så ser vi till att det sker i samband med ditt uttryckliga medgivande, så att du alltid är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför. Alls uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen.

 

 

Lagring

Uppgifterna registreras hos (Byjossan Ab och lagras i 7 år, räknat från utgående av det räkenskapsår som handeln är genomförd.

 

Uppgifterna lagras i enlighet med kapitel 7 i Bokföringslagen.

 

Uppgifterna lagras säkert och konfidentiellt på datorer med begränsad åtkomst och i kontrollerade faciliteter. Säkerhetskontrollen revideras fortlöpande för att vi alltid skall kunna hantera användaruppgifterna försvarligt med hänsyn till dina rättigheter. 100% säkerhet vid överföringar på internet kan inte garanteras. Det finns risk för att andra otillbörligen tilltvingar sig åtkomst till upplysningarna när de skickas och lagras elektroniskt, och du lämnar därför ut dina personuppgifter på eget ansvar.

 

Den snabba utveckligen på internet betyder att ändringar i våras hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga, och vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller uppdatera de nuvarande riktlinjerna för hantering av personuppgifter. Om detta blir aktuellt så uppdateras ”Senast uppdaterat” i botten av denna sida. Om det handlar om omfattande ändringar så kommer vi även att ge besked om detta via vår webbsida.

 

Vi lagrar inte kundupplysningar krypterat

Vi överför inte kundupplysningar krypterat

 

(Om lagring och överföring krypteras skal det förklaras)

 

Vem har tillgång

Direktören och (Om flera har tillgång till uppgifterna så ange namn) för (Byjossan AB) har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

 

Den dataansvarige på www.byjossan.se) är (Josefine Öqvist Ägare ).

 

 

Tredjepart

 

 

Uppgifter lämnade till (www.byjossan.se) vidarebefordras eller säljs inte på något sätt vidare till tredjepart, såvida det inte är i samband med en omstrukturering,  eller hel eller delvis försäljning av hela företaget. En eventuell vidarebefordran av uppgifter i en sådan situation kommer då att ske i enlighet med Personuppgiftslagen. Vi registrerar inte några känsliga personuppgifter.

 

Recensionssida

Var uppmärksam på följande:

Om webbsidan använder sig av en recensionssida så betraktas detta som vidarebefordran av uppgifter till tredje part. Detta SKALL anges här, och då skall det anges VEM som uppgifterna vidarebefordras till.

 

Invändningar  och Registerutdrag

Som registrerad hos (Byjossan AB) så har du alltid rätt att invända mot registreringarna. Dessutom så har du rätt till att begära ett utdrag av de uppgifter,  som har registrerats om dig.

 

Om en uppgift är felaktig eller  irrelevanta så har du rätt att kräva att den rättas eller tas bort. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen.

 

Begäran om registerutdrag och rättelser skall skickas skriftligen till (Byjossan AB) via e-post (Byjossan.se@gmail.com).

 

Klagomål

Om du vill skicka ett klagomål angående ditt köp så skall du kontakta (Josefine Öqvist Byjossan.se@gmail.com). Om det inte lyckas att hitta en lösning, som är acceptabel för bägge parter så kan du klaga till den relevanta instansen för området (Josefine Öqvist, Kvarnvägen 7, 76342 Hallstavik, byjossan.se@gmail.com, www.byjossan.se ), förutsatt att villkoren för detta är uppfylda.

 

Du kan klaga över behandlingen av personuppgifter och data om dig. Klagomålet skall skickas till Datainspektionen.

 

Tvist

 

Tvister mellan företaget och kunden avgörs enligt svensk lag.

 

Cookies

En cookie är en liten informationspost, som lagras i din webbläsare. Det är inte ett program, och den kan inte läsa eller förstöra data i din dator eller enhet.

 

Det är enbart den webbsida som har lagt cookien i din webbläsare som kan läsa den. Cookien kan inte innehålla virus eller liknande och som kan skada din dator.

 

Läs mer om cookies på www.cookiecentral.com.

 

På (www.byjossan.se) används cookies enbart för att optimera funktionaliteten på webbsidan, med syfte att förbättra kundupplevelsen, t.ex. genom att komma ihåg inställningar.

 

Cookies kan tas bort/blockeras: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

 

 

 

Yourpay tar inget ansvar för användning av ovanstående standardpersonuppgftsvillkor. Senast uppdaterad augsti 2016.